(Select a country below for a different checklist)

  (Click on a country on the map for a different checklist)

 
 
  Kyrgyzstan:  11 species
 
Eremias arguta darevskii TSARUK, 1986
Eremias arguta uzbekistanica CHERNOV, 1934
Eremias arguta arguta (PALLAS, 1773)
Eremias buechneri BEDRIAGA, 1907
Eremias grammica (LICHTENSTEIN, 1823)
Eremias kokshaaliensis EREMCHENKO & PANFILOV 1999
Eremias nikolskii BEDRIAGA in NIKOLSKY, 1905
Eremias scripta (STRAUCH, 1867)
Eremias stummeri WETTSTEIN, 1940
Eremias szczerbaki JERIOMTSCHENKO & PANFILOV, 1992
Eremias velox borkini EREMCHENKO & PANFILOV, 1999
Eremias yarkandensis BLANFORD, 1875
Lacerta agilis exigua EICHWALD, 1831
 
 

Eremias yarkandensis

 

Eremias yarkandensis

 

  BLANFORD, 1875

 
 
 

East Alai.


 
 

China, Kyrgyzstan

 
 
 
 

Eremias yarkandensis  © 2007 Valeri Eremchenko